پی بگیرید

آپولوژیست‌های رژیم دائما میگویند خرابکاری‌های اخیر ج.ا برای آن نفعی ندارد، در نتیجه کار رژیم نیست.
گویی نحوه تفکر ج.ا در ماجرای هسته‌ای بر کسی پوشیده است!
این همان آتش‌فشان جنون است که این‌بار اگر اجازه دهیم نه «عقل سلیم» که دیگر خود ما را هم دفن می‌کند.

twitter.com/e_k_azad/status/11

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون