پی بگیرید

از محصولات افسران نرم...جالبه که توس طهماسبی تو تهران زندگی میکنه.
حالا دلیلش چیه که دستگیرش نمیکنن، با اینکه علنا سرنگونی‌طلبه یا اینکه هنوز تو روزنامه‌ها مقالاتش چاپ میشه؟
همون دلیلی که صادق زیباکلام رو دستگیر نمیکنن؛ در ج.ا تا وقتی شائبه کار گروهی برای نیروهای امنیتی پیش نیاد، کاری به کارت ندارن.

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون