پی بگیرید

حالا شما ممکنه بخندین ولی قضیه برای من اینقدر جدیه که ممکنه وارد کلیسای فاسد کاتولیک بشم تا این سنت حسنه ی تعطیلی های پنجشنبه ها با فاصله ی زیبای چهل روز یه بار حفظ بشه.
حضرت محمد واقعا در این باب کم کاری کرده.

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون