@Naayi
هندونه زیر بغلتون گذاشتن کهبه این رفتارها اعتراض نکنین دیگه!
شما هم بچه های خوبی باشین و اعتراض نکنین :)

@masoud مقاله به زبان فارسی است؟
نظر تخصصی میخوای یا چی؟

پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون