پیگیری

‏در وصف نسبتم با او می‌مانم. در شرح آن تأثیری که بر من و راه زندگی‌ام گذاشت. چراغ راه؟ نه به این سادگی. بیشتر نشان امکان وجود چون او «دیگری» بودن! که افسانه نیست، قصه نیست. امکان و نمونه‌ی مقاومت. امید. زندگی. صبر و باز مقاومت.

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون