بنیاد نرم‌افزار آزاد ایمیل فرستاده که به مناسبت نزدیک شدن به روز مقابله با DRM، سعی کنید یک روز را بدون DRM سپری کنید.
فکر که می‌کنم، خیلی سخت‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد.

پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون