فربُد کاربری روی persadon.com است. شما با داشتن حساب روی هر سروری می‌توانید نوشته‌های او را پیگیری کرده یا با او ارتباط داشته باشید. اگر هنوز حسابی ندارید این‌جا حساب باز کنید.

دیروز همسر گرامی می‌خواست چند تا داستان کوتاه رو به شکل یه کتاب کوچیک صفحه‌بندی کنه تا بشه راحت‌تر اون‌ها رو چاپ کرد و خوند. ازم پرسید که قلم خوب چی پیشنهاد می‌کنی (من ساحل رو پیش نهادم)، اندازهٔ کاغذ متعارف برای کتاب داستان چیه (فکر کنم ۶ در ۹ اینچ)، و در چند مورد مشابه دیگه ازم نظر خواست.

این جا بود که فهمیدم شایسته است که این جور تنظیمات از قبل برای کاربران لیبره‌آفیس آماده باشند. برای هر کاربردی (کتاب داستان، کتاب تخصصی، مقاله، گزارش پژوهشی، نامه، ...) قالب از پیش آماده با قلم‌های خوب و تنظیمات راست‌به‌چپ لازم داریم.

فربُد @Farboud
پی بگیرید

@masoud
من برای نوشته‌های جدّی‌تر از لاتک استفاده می‌کنم. برای هر نوع نوشته‌ای قالب دارد و راست به چپ را هم خوب پشتیبانی می‌کند، ولی مشکلش در این است که ویرایش فایل‌هایش برای دیگران (که لاتک استفاده نمی‌کنند) دشوار است.
از این رو است که گهگاه مجبور به استفاده از لیبره‌آفیس می‌شوم. لیبره‌آفیس در مورد متن فارسی هنوز خیلی جای کار دارد و اضافه کردن قالب‌های خوب به آن، قطعاً تجربه‌ی استفاده‌اش را به مراتب دلپذیرتر می‌کند.
و البته بقیه هم برای استفاده از MS word بهانه‌ی کمتری خواهند داشت!

· Web · 1 · 5