پی بگیرید

‏به فکر عوض کردن شهر باید باشم. این شهر گوشه گوشه‌ش، خیابون به خیابونش پر از خاطره‌اس، پر از کلمه‌اس. قدم که می‌زنم تو هر محله، ذهن‌م صدتا خاطره، صدتا حرف و هزارتا آغوش رو دوره می‌کنه.

@Naayi لزوما چیز بدی نیست البته

@Nima_sh
نه ابدا چیزی بدی نیس، منتها باید یاد بگیری باهاش کنار بیای و دلتنگ نشی. وگرنه که عمیقا معتقدم شهرِ بی خاطره، شهر سردی‌اه...

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون