@Nima_sh @pharham پیچوندن چیه؟ دارم سنت حسنه ازدواج رو ترویج میدم.

@hosein @pharham
نه همچین تصمیمی برای سنت های حسنه وجود نداره فعلا

@Nima_sh گارانتی هم داریم ۴۰ سالت شد ازدواج نکردی به وجه روز پرداخت می‌کنیم ارزش خدمات ارائه شده در عروسی رو 😁

@hosein آها این خوبه پس یه نسخه از قرارداد امضا شده رو بفرست برام

@Nima_sh
بیا حضوری باید امضا کنی 😁

@hosein نه نه نسخه امضا شده رو برای منشیم بفرست

@Nima_sh شماره منشیت رو بده بفرستم 😄

@hosein @Nima_sh @Naayi

شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده،
عذار مغبچگان راه آفتاب زده.
عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز،
شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده.

[کل بزنید]

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون