"كمتر فرهنگی در جهان به اندازه‌ی غرب در ساختن شمايل توانا بوده است. فرهنگ غربی با ساختن تصوير چيزها، آرزوی شیء را در بيننده توليد می‌كند و او را برمی‌انگيزد تا به دستش آورد. اما هنگامي كه به دستاش آورد تازه می‌بيند كه شیء و تصويرش يك چيز نيستند. در واقع فرهنگ غربی، آرزو را برنمی‌آورد بلكه حصول آن را هربار به تعويق می‌اندازد....ادامه دارد...

پیگیری

@Naayi
فرهنگ ايرانی در مقابل، از آگاهی به اين دست‌نيافتنی بودن آغاز مي‌كند و به همين خاطر هم بيشتر بر پايه‌ی فراق بنا شده تا وصال. با اين كار، آرزو را به دست مي‌آورد، نه شیء مورد آرزو را. دنيای امروز، آرزو را بدل به نيروی محركه‌ی جهان ساخته. هزينه‌اش اينكه ديگر زندگی نمی‌كنيد."

جرات غربی نبودن_باوند بهپور_ سخنرانیِ گالری شیراز

انقدر این سخنرانی شیرین و شاعرانه‌اس که سیر نمیشم از خوندنش. اگر دوست داشتین کاملش رو بخونین بگین براتون پی دی افش رو بفرستم.

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون