پی بگیرید

من نیمه‌ی دوم زندگی‌ام را
در شکستن سنگ‌ها
نفوذ در دیوارها
فروشکستنِ درها
و کنار زدنِ موانعی گذرانده‌ام
که در نیمه‌ی اول زندگی
به دستِ خود
میان خویشتن و نور نهاده‌ام

اکتاویو پاز (؟)

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون