افزودن بخش دیدگاه‌ها با استفاده از مستادون
zmim.ir/mastodon-comments

پیگیری

@mz
توافق کردیم «ماستودون» تلفظ درست‌تریه دیگه…

@danialbehzadi
عکس از روی گوشی بود ترماکس
ولی روی سیستم st و alacritty

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون