پیگیری

صندلیِ بازی بدون چرخ نداریم؟

· · Web · 2 · 0 · 1

@danialbehzadi

نه قطعا می‌شه چرخ رو باز کرد. چون چرخ‌ها سوای اینکه می‌چرخن، چپ و راست هم می‌شن. در نتیجه از یک محوری به بدنهٔ صندلی نصب هستن که می‌تونی پیچش رو باز کنی و تمام.

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون