فهرست بسته‌های ۲۱٫۰۴ که به ۴۰ ارتقا پیدا کردن:
Boxes
Sound Recorder
Baobab (Disk usage analyzer)
Disks
Yelp (Help)
Robots
Clocks
Sudoku
Fonts
Calculator
Eye of GNOME (Image viewer)
Evince (Document viewer)
Characters
Epiphany
System Monitor
Seahorse (Passwords and Keys)

پیگیری

توی ۲۱٫۱۰ از این به بعد:
libgtk-4-1
GNOME Chess

· · Web · 1 · 0 · 4

@danialbehzadi
من با این واژه «دست ان در کاران» مشکل دارم
فکر کن ترجمه می‌کنی، این برچسبم به خودت بزنی
🥴

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون