نمایش جدیدتر

یاد جنگ جهانی اول و سربازان تشنه لبِ هجوم برنده به بار را، برامان زنده کردید جناب بهزادی.

آبجوی قوطی هم از مضرات فناوریه.
آبجو باید تو بشکه بار بیاد. از تو بشکه هم خورده شه!

در حال که تا خرخره پرم، هوس همبرگر کردم!

از صبح شکممون رو صابون‌ نزدیم که مرغ و پلو بذارین جلومون 😩

Germany is about to pass a law that allows german intelligence agencies to use trojan software on its citizens without any reasons for suspicion. digitalegesellschaft.de/2021/0

ولی دم اونی که اولین بار ایدهٔ شراب عرفانی رو داد، گرم!
هزاران سال ادبیات فارسی رو از حملهٔ مسلمانان نجات داد…

وقتی صفحه ندارین، چرا گرامافون می‌خرین؟ 🤔

اگه ميخواين لهجه انگليسيتون يا هر زبان خارجى اى كه روش كار ميكنين، بهتر شه روى آوا شناسيتون كار كنين. كافيه جايگاه توليد آواها رو در اون زبان مربوطه ياد بگيرين.

نمایش قدیمی‌تر
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون