پی بگیرید

شما در اینجا شاهد سانسور جلد کتاب‌ها توسط شهرکتاب هستید!

@masoud

پشت خاطرات یک گیشا نمیدونم چیه ولی همین که کتاب نسخه‌ی اصلیش هم هست اجازه فروش نسخه‌ی بدون سانسور دادن خیلی خوبه، اون یکی دیگه ظاهرا دارن لب میگیرن خواستن ما تحریک نشیم 😄

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون