@Nima_sh @pharham پیچوندن چیه؟ دارم سنت حسنه ازدواج رو ترویج میدم.

@hosein @pharham
نه همچین تصمیمی برای سنت های حسنه وجود نداره فعلا

@Nima_sh گارانتی هم داریم ۴۰ سالت شد ازدواج نکردی به وجه روز پرداخت می‌کنیم ارزش خدمات ارائه شده در عروسی رو 😁

@hosein آها این خوبه پس یه نسخه از قرارداد امضا شده رو بفرست برام

@Nima_sh
بیا حضوری باید امضا کنی 😁

@hosein نه نه نسخه امضا شده رو برای منشیم بفرست

پیگیری

@Nima_sh شماره منشیت رو بده بفرستم 😄

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون