مسعود ✅ کاربری روی persadon.com است. شما با داشتن حساب روی هر سروری می‌توانید نوشته‌های او را پیگیری کرده یا با او ارتباط داشته باشید. اگر هنوز حسابی ندارید این‌جا حساب باز کنید.

می‌خوام پروژهٔ تازه برای خودم جور کنم. متوجه شدم که لیبره‌آفیس قالب (template) فارسی نداره یا خیلی کم داره. هر بار که بخواهیم به فارسی چیزی تایپ کنیم خودمون باید دستی همه چیز رو راست‌به‌چپ کنیم، فونت‌های داغون پیش‌فرض (تاهوما و تایمز و دژاوو 🙈) رو با قلم‌های معقول (نازنین و ساحل و وزیر و...) جایگزین کنیم و خیلی کار دیگه. اینا رو می‌شه یه بار تنظیم کرد و تو سایت لیبره‌آفیس بارگذاشت که همهٔ فارسی‌زبان‌ها به کار ببرن. اگه کیفیتشون خوب باشه شاید تو لیبره‌آفیس اصلی هم گنجونده بشن. کی پایه است؟

مسعود ✅ @masoud
پی بگیرید

در همین باره، این رو یازده سال پیش (!) نوشته بودم:
«قالب پیش‌فرض فارسی برای نرم‌افزار کاتب اُپن‌آفیس»
freeexp.wordpress.com/2007/08/
اون موقع هنوز نمی‌دونستم که می‌شه قالب‌ها رو به سایت مرکزی افزونه‌های لیبره‌آفیس (اون موقع اپن‌آفیس) هم فرستاد. ولی خب الان که می‌دونم 😉

· Web · 0 · 4