پی بگیرید

کسانی که زندگی می‌کنند شاید متوجه نشند، ولی مشاهدهٔ یک‌هفته‌ای من از سطح شهر می‌گه که نسبت به چهار پنج سال پیش اوضاع به طور محسوسی بهتر شده. خیلی خوبه که تونستن تا حدی مدیریتش کنن.

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون