پی بگیرید

قطارم ۲۰ دقیقه تأخیر داشت. اصلاً شاید هم قطاری که من به خاطرش اومدم کنسل بوده و این قطار بعدی باشه، چون این مسیر هر بیست دقیقه یک بار قطار میاد. مجبور شدم کلی تو سرما منتظر بمونم. ولی عوضش دوباره از این قطار تازه خوشگل فضایی‌ها خورد به تورم 😄

@plutonium_ چه بی‌آرتی‌های خوبی دارین پس. خوش به حالتون 😆

@pharham
زود؟ هشت ساعت سر کار بودم دیگه. پس چندتا؟ 😄

@pharham آها از اون لحاظ 😆 اتفاقاً این بار یکی از بارهایی بود که زیاد ایران بودم. ولی خب واقعاً بیشتر از سه چهار هفته راه نداره. مرخصی اون قدر ندارم در طول سال، و چند روزش رو باید برای سفرهای دیگه تو همین اروپا ذخیره کنم...

@masoud
آها. خوبه دیگه سه چهار هفته

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون بیشتر بدانید