پی بگیرید

برای کاربرهای تازه وارد: بعضی از مفهوم‌های پایه‌ای و راهنمای کاربری شبکهٔ اجتماعی این‌جاست که شاید به دردتون بخوره:
fa.wikibooks.org/wiki/%D8%B1%D
باز هم اگر چیزی واضح نبود لطفاً بپرسید. خوشحال می‌شیم که بتونیم کمکی کنیم 😀

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون