برم ببینم امروز عوض کردن تیوب و لاستیک دوچرخه‌ام چه قدر وقت می‌گیره. شاید حال داشتم و از مراحل کار عکس هم گرفتم. اگه نیومدم بدونید در راه تعمیر دوچرخه‌ام شهید شدم 😄

پی بگیرید

شهید شدم. می‌خواستم هم تیوب رو عوض کنم و هم لاستیک بیرونش رو. لاستیک بیرونی مشکلی نداشت، ولی فهمیدم تیوب مال اندازهٔ اون یکی دوچرخهٔ کوچکتره است و برای اینی که می‌خواستم تعمیرش کنم کوچیکه 🤨

برای همین رفتم رو Plan B (فارسیش چی می‌شه؟) و سعی کردم با همون تیوب قبلی کار کنم و فقط پنچری‌اش رو بگیرم. ولی هر کاری کردم پنجری‌اش درست نشد. انگار سوراخش بزرگ‌تر از این حرفا بود یا شایدم «چسب زخم» پنجرگیری‌ام قدیمی شده بود و خوب نمی‌چسبید.
خلاصه دیگه، بعد از چند ساعت عرق ریختن دست از پا درازتر برگشتم بالا😪

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون