نمایش

در فجایع طبیعی از زنان قربانیِ صرف نسازیم
meidaan.com/?p=61180

سیلی نقد سیل و حلوای نسیه جبران خسارت
meidaan.com/?p=61177

آیا می‌توان به اصلاح قانون کار به نفع کارگران امید بست؟
meidaan.com/?p=61150

بهتر بود وزارت بهداشت تیم‌های بحران را تشکیل می‌داد
meidaan.com/?p=61132

برای تامین سلامت روان سیل‌زدگان پیام «امیدواری» بفرستیم
meidaan.com/?p=61123

چرا باید درمورد گرمایش زمین صحبت کنیم؟
meidaan.com/?p=61107

لوکزامبورگ استفاده از تمامی وسایل نقلیه عمومی را رایگان می‌کند
meidaan.com/?p=61098

حاشیه‌ای بر بحران (بی)آبی نوروز ۹۸ در شمال کشور
meidaan.com/?p=61094

سالنامهٔ ۱۳۹۷
منتخب مطالب میدان در سال ۱۳۹۷
meidaan.com

نمایش
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون