نمایش

کنفرانس بین‌المللی پدیده‌های ترابردی در محیط‌های پیچیده - ۱۲ تا ۱۵ شهریور 1398
psi.ir/news2_fa.asp?id=2768

مدرسه و کنفرانس بین‌المللی در نظریه اطلاعات کوانتومی و سیستم‌های کوانتومی باز
psi.ir/news2_fa.asp?id=2769

نشان حکمت انجمن مهندسی صوتیات ایران برای دکتر احمد امجدی
psi.ir/news2_fa.asp?id=2767

صخره ها ممکن است فسیل ماده‌ تاریک را در خود داشته باشند
psi.ir/news2_fa.asp?id=2764

مشارکت انجمن فیزیک ایران در تدوین و انتشار آثار علمی
psi.ir/news2_fa.asp?id=2765

هشت شهر، میزبان باشگاه فیزیک انجمن فیزیک ایران
psi.ir/news2_fa.asp?id=2762

علی حاجی میری جایزه تدریس فایمن 2019 را کسب کرد.
psi.ir/news2_fa.asp?id=2763

انتخاب دکتر سیدمحمدصادق موحد، در بنیاد ملی نخبگان
psi.ir/news2_fa.asp?id=2761

سیاه‌چاله‌ها می‌توانند ذرات فوق سبک جدیدی را نشان دهند
psi.ir/news2_fa.asp?id=2744

نمایش
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون