پی بگیرید

مصیبت یه وقت ناغافل میاد. مثل از دست دادن عزیزی تو تصادف. ویرانگری بُهت و شوک بعد از مصیبت دست کمی از خود فاجعه‌ نداره.

مصیبت یه وقت آروم آروم میاد. مثل از دست دادن عزیزی با سرطان، بین امید و انکار و تقلا راه بازمی‌کنه و نزدیک می‌شه تا یه جایی که دیگه تن می‌دی به باور آخر داستان. ویرانگری انتظار و هراس پیش از وقوع مصیبت دست کمی از خود فاجعه‌ نداره.

مصیبت یه وقت مثل سیل لرستان آوار می‌شه؛ یه وقت مثل سیل خوزستان، ده به ده، شهر به شهر، تو روشنی روز، تو تاریکی شب، بین امید و انکار و سیل‌بند...

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون