پیگیری

فکر کنید به شما بگن حقیقت رو بهت میگیم و می فرستیمد جهنم، ولی دروغ بهت میگیم می فرستیمت بهشت. یعنی در بهشت احساس خوبی دارید ولی هر چه میبینید و می شنوید غیر واقعیه. در جهنم برعکس، تمام چیزهایی که میبینید و می شنوید واقعیه ولی در حال عذاب کشیدن هستید. حالا دوست دارید کدوم رو بشنوید، دروغ یا حقیقت؟

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون