persadon.com چیست؟

پرسادون یکی از صدها سایتی است که در شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون با هم ارتباط دارند. نام پرسادون ترکیبی از واژه‌های پرشین و ماستدون است. پرسادون می‌خواهد یک شبکهٔ اجتماعی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. با وجود این که محیط پیش‌فرض پرسادون فارسی است، کاربران این سایت همچنان می‌توانند با همهٔ کاربران این شبکهٔ اجتماعی در سرورهایی غیر از پرسادون و با زبان‌هایی جز فارسی نیز ارتباط داشته باشند. حتی می‌توانید زبان پرسادون را روی هر زبان دیگری که خودتان دوست دارید نیز تنظیم کنید.

دارای 7 کاربر
که جمعاً 1٬012 چیز نوشته‌اند
متصل به 93 سرور دیگر
تماس: موجود نیست

هستهٔ اصلی سیاست‌های کاربری پرسادون

  • احترام به کاربران دیگر
  • پاسداری از محیط دوستانه و گرم پرسادون
  • درک این که هر کاربری مسئول رفتار خودش است

سیاست‌های کاربری پرسادون

کارهای زیر می‌تواند منجر به بی‌صداشدن یا قطع دسترسی شما شود:

  • محتوایی که بر پایهٔ مقررات کشور آلمان غیرقانونی باشد
  • فرستادن محتوای خشونت‌آمیز یا دارای مضامین جنسی
  • فرستادن نوشته‌ها به روش‌های خودکار از منابع دیگر
  • توهین به کاربران دیگر
  • تبلیغات تجاری

لطفاً توجه داشته باشید که پرسادون هدف تجاری ندارد. هزینه‌های نگه‌داری این سایت به طور شخصی (یا با کمک‌های داوطلبانهٔ کاربرانش) پرداخت می‌شود.