میزبان 180 کاربر
که در کنار هم 60٫8ه چیز نوشته‌اند

به مدیریت:

تماس:

hello@persadon.com

هستهٔ اصلی سیاست‌های کاربری پرسادون

  • احترام به کاربران دیگر
  • پاسداری از محیط دوستانه و گرم پرسادون
  • درک این که هر کاربری مسئول رفتار خودش است

 

سیاست‌های کاربری پرسادون

کارهای زیر می‌تواند منجر به بی‌صداشدن یا قطع دسترسی شما شود:

  • محتوایی که بر پایهٔ مقررات کشور آلمان غیرقانونی باشد
  • فرستادن محتوای خشونت‌آمیز یا دارای مضامین جنسی
  • فرستادن نوشته‌ها به روش‌های خودکار از منابع دیگر
  • توهین به کاربران دیگر
  • تبلیغات تجاری

 

لطفاً توجه داشته باشید که پرسادون هدف تجاری ندارد. هزینه‌های نگه‌داری این سایت به طور شخصی (یا با کمک‌های داوطلبانهٔ کاربرانش) پرداخت می‌شود.

 

زبان رسمی پرسادون فارسی است. اعلامیه‌های مدیریتی و سایر اطلاعات مهم در پرسادون به زبان فارسی منتشر می‌شوند و انتظار می‌رود شما بتوانید آن‌ها را بخوانید و اگر لازم بود به زبان فارسی به آن‌ها پاسخ دهید. اگر فارسی نمی‌دانید، لطفاً عضو پرسادون نشوید.

 

Please note that the official language of this server is Persian. Administrator announcements and all moderation notices are issued in Persian, and you are expected to understand and possibly respond to them in Persian. Please don't join Persadon if you don't speak Persian.