persadon.com چیست؟

پرسادون یکی از صدها سایتی است که در شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون با هم ارتباط دارند. نام پرسادون ترکیبی از واژه‌های پرشین و ماستدون است. پرسادون می‌خواهد یک شبکهٔ اجتماعی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. با وجود این که محیط پیش‌فرض پرسادون فارسی است، کاربران این سایت همچنان می‌توانند با همهٔ کاربران این شبکهٔ اجتماعی در سرورهایی غیر از پرسادون و با زبان‌هایی جز فارسی نیز ارتباط داشته باشند. حتی می‌توانید زبان پرسادون را روی هر زبان دیگری که خودتان دوست دارید نیز تنظیم کنید.

دارای 37 کاربر
که جمعاً 2٬553 چیز نوشته‌اند
متصل به 482 سرور دیگر
تماس: موجود نیست

هستهٔ اصلی سیاست‌های کاربری پرسادون

  • احترام به کاربران دیگر
  • پاسداری از محیط دوستانه و گرم پرسادون
  • درک این که هر کاربری مسئول رفتار خودش است

سیاست‌های کاربری پرسادون

کارهای زیر می‌تواند منجر به بی‌صداشدن یا قطع دسترسی شما شود:

  • محتوایی که بر پایهٔ مقررات کشور آلمان غیرقانونی باشد
  • فرستادن محتوای خشونت‌آمیز یا دارای مضامین جنسی
  • فرستادن نوشته‌ها به روش‌های خودکار از منابع دیگر
  • توهین به کاربران دیگر
  • تبلیغات تجاری

لطفاً توجه داشته باشید که پرسادون هدف تجاری ندارد. هزینه‌های نگه‌داری این سایت به طور شخصی (یا با کمک‌های داوطلبانهٔ کاربرانش) پرداخت می‌شود.