پی بگیرید

@arh@mastodon.social
مطمئن نیستم ولی فکر کنم تو تنظیمات ماستدون بتونی پیگیرانت رو دستی حذف کنی. از نظر ActivityPub که کاملاً ممکنه.
اگه این طور باشه، شاید بعضی از کسانی که پی می‌گرفتی همین کار رو باهات کردن.
شاید هم البته باگ ماستدونه.

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون