تجهیزات قشنگ نو در دنیای قشنگ نو

نمایش رشته

... brand new beautiful equipment
تو گوش من یادآور عنوان رمان درخشان آلدس هاکسلی ه
Brave New World
یک بار دیگه در کنار رمان 1984 اورول بخونیمش.
جایگزینی برای اضطراب خواندن اخبار شاید..

Watch "Life in Parentheses - زندگی درون پرانتز" on YouTube youtu.be/bwgAsnXfS6A

6.
مسئله اینجا است که فرودست سوژۀ تاریخ است و تا این سوژگی به رسمیت شناخته نشود هر تحلیلی بیشتر نوعی وسوسۀ هرمنیوتیکی است که یا در پی کشف معنای پنهانِ رویدادها است و یا در صدد نمایندگیِ کردنِ فریاد فرودستان است. همین تقلای نمایندگی کردنِ فریاد فرودستان و یا تلاش برای کشف معنای پنهان است که صدای فرودست را خفه می‌کند. همه چیز در سطح جاری است هیچ معنای پنهانی وجود ندارد.

از این نشانی در تلگرام:
@Heydariarash

نمایش رشته

5.
این سفسطۀ خام‌اندیشانه توجه ندارد (یا به نفعش نیست توجه کند) که زندگیِ فرودستان یک زندگیِ اجتماعی است با همۀ نیازها و حقوقی که یک انسان در زندگیِ اجتماعی باید داشته باشد. آن پوپولیسم خام‌اندیشانه‌ای که حیات فرودستان را فرو‌می‌کاهد پیشاپیش نه نانی در دامن فرودست می‌گذارد و نه زندگیِ اجتماعی او را به رسمیت می‌شناسد چراکه پیشاپیش فرودست را بدل به ابژه کرده است نه سوژه ای سخنگو و صاحب حق.

نمایش رشته

4.
این ادعای پوک توجه ندارد که بخش عمده‌ای از حیاتِ اقتصادی و اجتماعی به اینترنت وصل است و قطعی و فیلترینگ آن مستقیماً با زندگیِ فرودستان گره می‌خورد. آن مدعای ضد تبعیضی که زندگیِ روزمرۀ فرودستان را نمی‌بیند، یا به نفعش نیست ببیند، در مقابل مفهوم «آزادی» ادعا می‌کند که آزادی مطالبۀ طبقاتِ متوسط و بالا است و مطالبۀ طبقاتِ پایین‌تر عدالت است.

نمایش رشته

3.
آن منطقی که زندگیِ روزمرۀ فرودستان را نمی‌شناسد تلاش می‌کند از بیرون و از منطقی استعلایی گزاره‌هایی صادر کند که از اساس محصول جهلِ عمیق به زندگیِ اجتماعی و فرایندهای پویای آن است. مسئله بر سر خودِ فرودستی و جهانِ معنایی آن است. تحلیل‌های رایجی که منطقِ درون‌ماندگارِ زندگیِ فرودستان را درک نمی‌کنند گاه در پارادوکس‌هایی درمی‌غلتند که کلِ سخنِ به ظاهر انتقادیشان را بی‌اعتبار می‌کند. برای مثال بیایید به این ادعا که «اینترنت مطالبۀ طبقۀ متوسط و بالا است» نظری بی‌افکنیم.

نمایش رشته

2.
این منطق غالب توجه ندارد که مسئله بر سر هجوم تمام عیار همۀ سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی به حیات فرودستان است. مسئله بر سر آن سیاست‌هایی است که زندگیِ اجتماعی فرودستان را منهدم کرده است. فرودستان شبکۀ در هم تنیده‌ای از طرد را تجربه می کنند که در وهلۀ نهایی امر اقتصادی تعیین کنندۀ آن است. سیاست‌های رایجْ فرودست را ابژۀ تربیت یا ابژۀ کار خیر می‌پندارند در حالی که فرودست سوژۀ تاریخ و زندگیِ اجتماعی خود است.

نمایش رشته

1.
وسوسۀ هرمنیوتیکی و فهم فرودستی
آرش حیدری

بسیاری از گفتارهایی که به ظاهرِ دفاع از طبقات پایین مزین شده‌اند از بحرانی درونی رنج می‌برند. این گفتارها با فروکاستِ طبقۀ پایین به «نان» پیشاپیش در زمینی بازی می‌کنند که از فرودست سوژه‌زدایی کنند. فهم کردن فرودست همچون نیرویی بی قاعده و عصبانی و آموزش‌ندیده که «فرهنگ اعتراض» ندارد همان فرایندی است که از منطقِ زندگیِ فرودستان کوچکترین درکی ندارد.

«شاید برخی به ما ایراد بگیرند که با این کار خود را زندانی آن شبحی کرده‌ایم که متعلق به گذشته است، ولی به نظر من، این فراموش نکردن قربانیان رابطه‌ی دیگری با گذشته برقرار می‌کند، زیرا مفهوم اصلی در این‌جا مفهوم «بخشش» است. نه این‌که ما طلب بخشش برای قربانیان کنیم، بلکه از آنان بخشش می‌طلبیم. هرچند این طلب بخشش معنایی کلامی و مذهبی دارد، اما در عین حال دارای معنایی سیاسی نیز هست. زیرا برای هر کشوری این امر الزامی است که بتواند با قربانیانی که ضرورتاً آفریده است روبه‌رو شود.»

نمایش رشته

«حال باید درباره‌ی آن‌چه می‌توان سوءاستفاده از مفهوم فراموشی یا به عبارت دیگر، استفاده‌ی موهوم از فراموشی نامید، صحبت کرد... این مسئولیت ما در قبال تاریخ و قربانیان این واقعه است که از فراموش شدن آن جلوگیری کنیم. باید دیدگاه قربانیان را از دیدگاه جلادان بازشناسیم. به این معنا، تاریخی وجود دارد که می‌توان به آن نام تاریخ قربانیان داد. این تاریخ به خاطره‌ی ویژه‌ای نیاز دارد که همانا خاطره‌ی قربانیان است و در نتیجه وظیفه‌ای را به ما محول می‌کند که همانا وظیفه‌ی فراموش نکردن است.»

نمایش رشته

پیشنهاد مستند: برج عاج
دانشبنگاه با مطالعه‌ی موردی آمریکا
imdb.com/title/tt3263520/

بچه‌ها،
قیمت نوشت‌افزار، با توجه به افزایش قیمت کاغذ و مزخرفات دیگه‌ای که هر روز می‌شنویم، به شکل وحشتناکی بالارفته. اگر براتون مقدوره چند تا دفتر و مداد و خودکار برای بچه‌مدرسه‌ای‌ها بخرید. دم‌تون گرم.

سیما بازبوقید

پیشنهاد: مستند اتاق ۲۳۷
- البته اگر فیلم «درخشش» کوبریک را دیده‌اید -
درباره‌ی معانی پنهانِ فیلم: قتل عام بومی‌های آمریکا، جنایات نازی‌ها و چیزهای دیگر

نمایش
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستودون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط خدمات پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستودون در ویکی‌کتاب

دربارهٔ پرسادون