با حسابی روی persadon.com می‌توانید افراد روی هر کارساز ماستودون و بیش از آن را پی بگیرید.

هم‌اینک امکان ثبت نام روی پرسادون وجود ندارد

ولی همچنان می‌توانید روی سرورهای دیگری که در پروژهٔ ماستودون فهرست شده‌اند ثبت نام کنید و با کاربران این سرور و همهٔ سرورهای دیگر ارتباط داشته باشید.