یادداشت وارده: چرا اعتراضات جلوی گرانی بنزین را نگرفت؟
divanesara2.blogspot.com/2019/

شش تفاوت اعتراضات ۹۸ با ۹۶ که احتمالا به موفقیت آن خواهد انجامید
divanesara2.blogspot.com/2019/

اگر از اشغال سفارت درس گرفته بودیم، به کنسول‌گری خودمان حمله نمی‌شد
divanesara2.blogspot.com/2019/

ملاکی برای تمیز میان «تاریخ‌گرایی مترقی» از «باستان‌گرایی ارتجاعی»
divanesara2.blogspot.com/2019/

چطور با دست خودمان قدرت‌های نظامی را به خلیج فارس کشاندیم!
divanesara2.blogspot.com/2019/

جابگزین‌هایی که برای «سیاست‌ورزی علیل» از راه می‌رسند
divanesara2.blogspot.com/2019/

نمایش
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون