چطور ماده‌ی تاریک کهکشان‌های اولیه را شکل داده است؟
psi.ir/news2_fa.asp?id=2899

چهارمین گردهمایی گرانش و ذرات شمال شرق کشور - ۱۳۹۸
psi.ir/news2_fa.asp?id=2929

مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رساله‌های کاربردی در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک
psi.ir/news2_fa.asp?id=2921

بازگشت رایانه‌های کوانتمیِ اتم‌-خنثی به صحنه رقابت
psi.ir/news2_fa.asp?id=2910

مدرسه تابستانی فیزیک نظری برای دانشجویان کارشناسی
psi.ir/news2_fa.asp?id=2922

فراخوان برای معرفی کاندیداهای جایزه گالینو دناردو
psi.ir/news2_fa.asp?id=2920

تمدید مهلت فرستادن چکیده سخنرانی در گردهمایی سراسری فیزیک ایران
psi.ir/news2_fa.asp?id=2912

دکتر رضا عسگری، عضو جدید هیات ویراستاران علمی مجله معتبر یوروفیزیکزلترز
psi.ir/news2_fa.asp?id=2909

نمایش
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون