کهکشانی ناپایدار و بسیار ستاره‌زا در ۱۲ میلیارد سال پیش
staryab.com/?p=4949

ریزهمگرایی ستارگان به منظور کشف سیارات فراخورشیدی
staryab.com/?p=4920

مشاهده سرخگرایی گرانشی در اطراف سیاهچاله مرکزی کهکشان
staryab.com/?p=4891

مشاهده‌ی فوران تابش نوترینوهای پرانرژی از بلازار TXS 0506+056
staryab.com/?p=4875

شواهد اولین منبع اخترفیزیکی نوترینوهای پرانرژی
staryab.com/?p=4862

خبر فوری: کنفرانس خبری درباره‌ی اخترفیزیک پیام‌رسان‌های چندگانه
staryab.com/?p=4855

سیاره‌ی کاندید: طولانی‌ترین دوره‌ی تناوب
staryab.com/?p=4829

رصد بلعیده شدن یک ستاره‌ توسط یک سیاهچاله‌ میان‌جرم
staryab.com/?p=4811

اقمار فراخورشیدی، محلی برای شکل‌گیری حیات
staryab.com/?p=4782

کم‌نورشدن پس‌تاب‌های پرتوایکس از منبع ادغام دو ستاره‌ی نوترونی
staryab.com/?p=4763

توزیع جرم ستاره‌ها در کهکشان چگونه است؟
staryab.com/?p=4730

سیاهچاله‌های ابرپرجرم مرکزی و تاثیر آن‌ها بر تولید ستاره در کهکشان‌ها
staryab.com/?p=4625

نمایش
پرسادون

پرسادون یکی از صدها سایتی است که در شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون با هم ارتباط دارند. نام پرسادون ترکیبی از واژه‌های پرشین و ماستدون است. پرسادون می‌خواهد یک شبکهٔ اجتماعی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. با وجود این که محیط پیش‌فرض پرسادون فارسی است، کاربران این سایت همچنان می‌توانند با همهٔ کاربران این شبکهٔ اجتماعی در سرورهایی غیر از پرسادون و با زبان‌هایی جز فارسی نیز ارتباط داشته باشند. حتی می‌توانید زبان پرسادون را روی هر زبان دیگری که خودتان دوست دارید نیز تنظیم کنید.