ادغام ستاره‌های نوترونی: امواج گرانشی و پرتوهای گاما و کاندید جدید
staryab.com/?p=5080

منشا و تحول عناصر کربن، اکسیژن، و نیتروژن در کهکشان‌ها
staryab.com/?p=5066

جستجوی هم‌زمان برای یافتن منابع مشترک امواج گرانشی و نوترینوها
staryab.com/?p=5048

جایزه‌ی چراغ ۱۳۹۷ در بخش «دانشگر مروج علم» به اسطرلاب اهدا شد
staryab.com/?p=5038

کشف سیارات فراخورشیدی به روش سرعت شعاعی
staryab.com/?p=4979

رصد تابش اتم کربن [CI] در کهکشان‌های دور
staryab.com/?p=4971

رخدادهای غیرعادی آنیتا و فیزیک فرای مدل استاندارد
staryab.com/?p=4965

کهکشانی ناپایدار و بسیار ستاره‌زا در ۱۲ میلیارد سال پیش
staryab.com/?p=4949

ریزهمگرایی ستارگان به منظور کشف سیارات فراخورشیدی
staryab.com/?p=4920

مشاهده سرخگرایی گرانشی در اطراف سیاهچاله مرکزی کهکشان
staryab.com/?p=4891

مشاهده‌ی فوران تابش نوترینوهای پرانرژی از بلازار TXS 0506+056
staryab.com/?p=4875

شواهد اولین منبع اخترفیزیکی نوترینوهای پرانرژی
staryab.com/?p=4862

خبر فوری: کنفرانس خبری درباره‌ی اخترفیزیک پیام‌رسان‌های چندگانه
staryab.com/?p=4855

سیاره‌ی کاندید: طولانی‌ترین دوره‌ی تناوب
staryab.com/?p=4829

رصد بلعیده شدن یک ستاره‌ توسط یک سیاهچاله‌ میان‌جرم
staryab.com/?p=4811

اقمار فراخورشیدی، محلی برای شکل‌گیری حیات
staryab.com/?p=4782

نمایش
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون بیشتر بدانید