پی بگیرید

از سختی هاش گفتم، از خوبی هاش هم بگم که امروز به خاطر سایه سر صحبت با یه سری غریبه تو ایستگاه قطار و بعدش توی قطار تا مقصد باز شد. عاشق اینم که با غریبه هایی که دیگه هرگز نمی بینم وارد مکالمه بشم. یه بی تکلفی و بی خیالی خوبی داره.

برای شرکت در گفتگو وارد حساب خود شوید
پرسادون

با دوستان خود گفتگو کنید و دوستان تازه پیدا کنید. عکس، ویدیو، و نوشته‌های خود را به اشتراک بگذارید. پرسادون یکی از سرورهای شبکهٔ اجتماعی بزرگ ماستدون است و می‌خواهد محیطی ایمن و پایدار برای کاربران فارسی‌زبان باشد. تا وقتی که به سیاست‌های کاربری و شرایط استفادهٔ پرسادون احترام می‌گذارید، از بودن کنار شما در پرسادون خوشحال خواهیم شد.

راهنمای کاربری ماستدون

دربارهٔ پرسادون